Lommemannen

“Lommemannen” er en voksen mann som siden 2000 har reist rundt over store deler av Sør-Norge og begått meget grove seksuelle overgrep mot mindreårige gutter. Han er en klassisk serieforbryter.

Til tross for en omfattende etterforsking og mye medieomtale, kjenner politiet fortsatt ikke identiteten til denne personen.

Nå trenger politiet mer hjelp fra publikum. Derfor har politiet opprettet denne nettsiden hvor det ligger en del faktainformasjon om “Lommemannen” og opplysninger om etterforskingen.

Bildet til høyre er et fotografi av “Lommemannen” som ble tatt av et overvåkingskamera i Trondheim lørdag 06.09.2003. Politiet har gode DNA-spor fra flere åstedene – inkludert Trondheim – og vet med sikkerhet at det er en og samme person – “Lommemannen” – som har vært på disse stedene.

Slik så altså “Lommemannen” ut denne dagen i 2003. Politiet er av den oppfatning at de som kjenner vedkommende, enten som familiemedlem, nabo, kollega eller liknende, burde kunne kjenne vedkommende igjen. Spesielt dersom man kombinerer fotografier og signalement med opplysninger om tider og steder.
Signalement

Opplysninger om åsteder, steder og tider finner du her:
Lenke til kart og skjematisk oversikt over anmeldte forhold som kan knyttes til “Lommemannen”

Bla deg gjennom informasjonen på dette nettstedet i fred og ro, bruk god tid. Se spesielt på fotografiene fra Trondheim som du finner her:
Bilder og tegninger av “Lommemannen”

Mener du å vite hvem denne personen er, kontakt politiet på oppgitt kontaktinformasjon:
Kontaktinformasjon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>