Bevegelser 2000-2003

Som det fremgår av kartet og oversikten over de anmeldte forhold, ser man at “Lommemannen” siden 2000 har vært innom en rekke steder i Sør-Norge. Han har stort sett holdt seg sør for Trøndelag, og vest for E-6.

Frem til sommeren 2003, var han mest aktiv i det sentrale Østlandsområdet, spesielt Oslo øst og nedre del av Romerike. Imidlertid hadde han også en og annen tur til Ålesund, Stavanger og andre steder et stykke unna det sentrale Østlandsområdet.

er årsaken til dette at han da bodde eller arbeidet i dette området?
Over tid kan man også se at han ved gjentatte anledninger har vært i Hallingdal (spesielt Gol) og i Valdres. Gjerne også i sammenheng med skoleferier.

Hvorfor det?
kan han ha en spesiell tilknytning til dette området, eller passerte han gjennom på vei mellom øst og vest (eller motsatt)?
Første halvdel av 2003 var “Lommemannen” spesielt aktiv. Han holdt seg i det sentrale Østlandsområdet, men var også i Ålesund og Stavanger. I sommerferien reiste han åpenbart rundt på typiske feriesteder og oppsøkte en del hoteller med badeland og lekerom.

Ferierte han selv på disse stedene?
alene, eller sammen med noen?
Fredag 15.08.03 forholdsvis seint på kvelden oppsøkte “Lommemannen” et hotell i Lærdal i Sogn. Det foregikk da en større fotballturnering i Lærdal.

hvorfor var “Lommemannen” i Lærdal denne fredagskvelden?
hadde han vært på jobb eller liknende i nærheten?
Fredag kveld – 3 uker senere – var han på Nordal camping i Lom.

Hvor kom han fra da?
kunne han ha vært på jobb ikke så langt unna?
Fra fredag til lørdag beveget han seg fra Lom til Trondheim, hvor han var lørdag 06.09.03, og hvor han ble fotografert av et overvåkingskamera. Inntil september 2003 kan man se et forholdsvis klart mønster når det gjelder tidspunkt for “Lommemannens” handlinger. Stort sett har han vært på ferde i tilknytning til helger eller fridager, spesielt når det gjelder forhold utenfor det sentrale Østlandsområdet. Imidlertid er det også en del forhold på vanlige ukedager, men da i all hovedsak i eller i nærheten av Oslo. Hvorfor?