Bevegelser 2005-2006

“Lommemannens” bevegelser i perioden 2005-2006

Etter at “Lommemannen” hadde vært i Trondheim lørdag 06.09.03, ble fotografier fra overvåkingskameraet offentliggjort i media. Etter dette tok det lang tid før det ble anmeldt flere forhold som kan knyttes opp til “Lommemannen”.

Muligens var første forhold etter dette oppholdet, i Tysvær utenfor Haugesund mandag 18.10.04. Neste forhold var i Sauda torsdag 13.01.05, hvor han kontaktet en ung gutt i tilknytning til svømmehallen i Saudahallen.

 • hvorfor var “Lommemannen” i Sauda en torsdag ettermiddag midt i januar?
 • var han der i anledning jobb eller en eller annen form for aktivitet/arrangement?
 • fartet han rundt på måfå og havnet tilfeldig i Sauda?

Etter dette var det forholdsvis stille fra “Lommemannen” til sent på høsten 2005, med unntak av tre forhold i Skien, Kongsberg og Vang (Valdres) midt på sommeren. Sent på høsten 2005 gikk imidlertid “Lommemannen” inn i en ny aktiv periode igjen.

Fredag 25.11.05 klokken 17.30 oppsøkte han svømmehallen i Høyanger i Sogn.

 • hva gjorde han i Høyanger denne fredagsettermiddagen?
 • var han på jobb eller liknende i nærheten?

Torsdag 08.12.05 var han innom Nesbyen i Hallingdalen.

 • hvorfor? Var han på vei øst/vest eller vest/øst?

Etter dette kom følgende forhold i tett rekkefølge:

Politidistrikt Sted Dato Klokkeslett Åsted
Nordre Buskerud Jevnaker 14.01.2006 18:45-19:00 Boligområde
Hordaland Odda 20.01.2006 15:10 Odda Folkebad
Nordre Buskerud Hønefoss 28.01.2006 15:30 Boligområde
Nordre Buskerud Jevnaker 25.02.2006 16:15-16:45 Skole
Gudbrandsdal Lillehammer Uke 8/2006 Ukjent Bordtennisrommet ved Radisson SAS
Rogaland Egersund 01.03.2006 Ukjent Egersundhallen
Søndre Buskerud Kongsberg 18.03.2006 17:00 Kongsberg svømmehall
Sunnmøre Ålesund 01.04.2006 12:00 Skole/Loppemarked, Lerstad
Nordmøre og Romsdal Batnfjordsøra 11.04.06? Ukjent Ved ballbinge
Nordmøre og Romsdal Molde 11.04.2006 20:00-22:00 Ved Fylkeshuset I Molde
Sogn og Fjordane Førde 22.04.2006 11:00-11:30 Idrettshall/Førdehuset
Sogn og Fjordane Skjolden 14.07.2006 16:45 Svømmebasseng/Fjordstova

 

Over forholdsvis kort tid forflytter “Lommemannen” seg flere ganger mellom øst og vest (Jevnaker 14.01, Odda 20.01 og Hønefoss 28.01). I tillegg er han innom en rekke steder på Vestlandet, samt at han tar turer til Lillehammer, Kongsberg og Egersund.

 • hva er forklaringen på dette?
 • er det forflytning i forbindelse med jobb eller fritid som kan forklare dette?
 • er dette en person som har en jobb som gjør at han hele tiden forflytter seg til nye steder på kryss og tvers i landet?
 • eller er dette en person som ikke gjør annet enn å være “Lommemann”?

Se på  fotografiene fra Trondheim igjen, og tenk deg om. Er det forhold knyttet til denne omfattende reisingen og mannens utseende som gjør at du kan ha en idé om hvem dette kan være?

De siste fem forholdene er alle på Nord-Vestlandet: Ålesund lørdag 01.04, Molde tirsdag 11.04, Batnfjordsøra tirsdag 11.04 (litt usikkert), Førde lørdag 22.04 og Skjolden (Sogn) fredag 14.07. Alle forholdene er i tilknytning til helg eller påske.

 • hvorfor denne konsentrasjonen i dette området?

I august 2006 ble politiets etterforsking kjent gjennom omfattende mediadekning. Etter den tid har det ikke vært registrert noen aktivitet fra “Lommemannen”. Kun tiden vil vise hvor lenge denne perioden vil vare.