Kart

Hvor har Lommemannen vært?

En av de omstendighetene som gjør “Lommemannen”-saken spesiell, er vedkommendes mobilitet.

Overgrepene har funnet sted over store deler av Sør-Norge over en periode på om lag 6 år.

De blå stjernene på kartet til høyre viser hvor Lommemannen har begått sine overgrep.

Du kan klikke på kartet for å få mer detaljert informasjon om sted, åsted, tidspunkt og dato.

Du kan også klikke på lenken under for å laste ned et pdf-dokument med oversikt over anmeldte forhold politiet mener kan knyttes til “Lommemannen”

 Skjematisk oversikt over anmeldte forhold som kan knyttes til “Lommemannen”

Klikk på kartet for mer informasjon om sted, åsted, tidspunkt og dato for overgrepene