Kontakt

Kontaktinformasjon 

Politiet ønsker publikums hjelp – din hjelp – for å oppklare denne saken. Dersom du sitter på – eller du selv tror du kan ha – informasjon som kan hjelpe politiet, ønsker vi at du tar kontakt med oss.Politiet er av den oppfatning at de som er i kontakt med vedkommende, enten som familiemedlem, nabo, kollega eller liknende, burde kunne kjenne vedkommende igjen ut i fra bildene fra Trondheim.
Bilder fra Trondheim

Dette gjelder spesielt dersom man kombinerer fotografier og beskrivelse med opplysninger om tider og steder.

Kripos samordner innkomne tips. Du kan kontakte Desken på Kripos på telefon 23 20 88 88.

Har du behov for å snakke direkte med etterforskningsgruppen, vil Desken på Kripos etablere kontakt med denne.

Du kan kontakte oss hele døgnet, og alle tips vil behandlet konfidensielt.

Eller du kan benytte e-post:
lommemannen@kripos.no