Bilder og tegninger

Bilder og tegninger
Fotografiene fra Trondheim er dessverre av forholdsvis dårlig kvalitet. Politiet har derfor også fått utarbeidet såkalte “fantomtegninger” på grunnlag av fotografiene. Se gjennom fotografiene og tegningene i fred og ro, og bla gjerne frem og tilbake gjennom fotografiene. Om mulig ta de inn i et fotovisningsprogram hvor de kan forstørres.

Klikk for å få større bilde Klikk for å få større bilde Klikk for å få større bilde Klikk for å få større bilde Klikk for å få større bilde Klikk for å få større bilde
Klikk for å få større bilde Klikk for å få større bilde Klikk for å få større bilde Klikk for å få større bilde Klikk for å få større bilde Klikk for å få større bilde
Klikk for å få større bilde Klikk for å få større bilde Klikk for å få større bilde Klikk for å få større bilde Klikk for å få større bilde Klikk for å få større bilde

Ønsker du å se bildene i sekvens, kan du  klikke her eller her (MPEG)

Dersom dette er en person du i utgangspunktet kjenner av utseende: kollega, familiemedlem, nabo eller en bekjent, så burde du – på tross av bildenes dårlige kvalitet – kunne kjenne vedkommende igjen.

Det er viktig å merke seg at fotografiene viser hvordan “Lommemannen” så ut lørdag 06.09.2003. Altså for tre år siden. Han kan ha forandret seg siden den gang.

Har du en mistanke om hvem dette kan være, bør du også ta en titt på  kartet og  den skjematiske oversikten over anmeldte forhold med oversikt over åsteder/gjerningssteder. I 2003 – i forkant av hendelsen i Trondheim – var “Lommemannen” inne i en svært aktiv periode. Se litt på steder og tider, og tenk tilbake.

“Lommemannen” var på tre forskjellige steder i Trondheim lørdag 06.09.2003, og han ble fanget opp av et overvåkingskamera på ett av disse stedene.

Kvelden før – fredag 05.09.2003 – mener politiet at “Lommemannen” var på Nordal camping i Lom. Deretter må han ha forflyttet seg til Trondheim.

  • hvorfor var han i Lom denne fredagen?
  • hvorfor var han i Trondheim dagen etter?
  • hvor oppholdt han seg tidligere i uka?
  • var han på dette stedet i jobbsammenheng, eller hadde han en annen grunn til å være der?
Tegningene
Politiet har fått utarbeidet såkalte “fantomtegninger” i forbindelse med forholdene i Odda 20.01.06 og i Skjolden 14.07.06. I tillegg er det laget tegninger på grunnlag av fotografiene tatt i Trondheim 06.09.03.Det er imidlertid viktig å merke seg at tegningene fra Odda og Skjolden er utarbeidet på grunnlag av vitneobservasjoner, og følgelig er tegningene en gjengivelse av hva vitnet husker fra den aktuelle observasjonen. En slik tegning vil vanligvis aldri kunne bli billedlik den observerte, da den er avhengig av omstendighetene ved selve observasjonen, vitnets hukommelse og eventuell påvirkning, vitnets evne til å gjengi observasjonen, og selvsagt tegnerens “evne” til å feste dette på papiret.Ved å sammenligne tegningene fra Odda, Skjolden og Trondheim, ser man at disse er ganske forskjellige – selv om det sannsynligvis er samme person som er tegnet. Politiet vet ikke hvem av tegningene som er mest korrekt i forhold til “Lommemannens” utseende.

Politiet ønsker derfor at publikum ikke skal se for mye på detaljer i tegningene, men heller fokusere på helhetsinntrykket. Dette gjelder spesielt tegningene fra Odda og Skjolden. Dersom du har en bestemt person i tankene og er i tvil, gå tilbake til fotografiene fra Trondheim. Disse er en objektiv gjengivelse av hvordan “Lommemannen” så ut lørdag 06.09.03 – selv om kvaliteten på fotografiene ikke er den beste.